Pacific News #22

Cover Picture: Couple in Love © 2004 Niki Hong-Ngoc Thi Pham

Location of Photo Shooting: Highlands Coffee, 1-5 Đinh Tiên Hoàng Street, Hoàn Kiếm District, Hà Nội

Managing editors: Michael Waibel & Rolf Jordan

Contents